برای بستن ESC را بزنید

پاک کردن سوختگی قابلمه و تابه